AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri üzrə problem şurası 

1.

Rasim Məhəmməd oğlu Əliquliyev

 

akademik, AMEA-nın vitse-prezidenti, sədr

2.

Afiq Rəşid oğlu Həsənov

 

AMEA-nın müxbir üzvü, Milli Aviasiya Akademiyasının elmi işlər üzrə prorektoru, sədr müavini

3.

Zərifə Qasım qızı Cəbrayılova

 

texnika üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun 15 saylı şöbəsinin baş elmi işçisi, elmi katib

4.

Təyyar Cümşüd oğlu Cəfərov

 

akademik, AMEA-nın Fizika İnstitutunun Günəş və hidrogen elementləri laboratoriyasının rəhbəri

5.

Yusif Əbülfət oğlu Məmmədov

 

akademik, Bakı Dövlət Universitetinin Riyazi fizika tənlikləri kafedrasının müdiri

6.

Ənvər Pirverdi oğlu Nəhmədov

 

akademik, Bakı Mühəndislik Universitetinin Fizika kafedrasının professoru

7.

Ramiz Məhəmməd oğlu Alıquliyev

 

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun 13 saylı şöbəsinin  müdiri

8.

Kamil Rəcəb oğlu Aydazadə

 

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun Determinik sistemlərdə qərar qəbuletmənin ədədi üsullаrı laboratoriyasının rəhbəri

9.

Bilal Telman oğlu Bilalov

 

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Qeyri-harmonik analiz şöbəsinin müdiri

10.

Vəli Allahverdi oğlu Hüseynov

 

AMEA-nın müxbir üzvü, Bakı Mühəndislik Universitetinin Fizika kafedrasının professoru

11.

İsmayıl Mahmud oğlu İsmayılov

 

AMEA-nın müxbir üzvü, Milli Aviasiya Akademiyasının Aerokosmik informasiya sistemləri kafedrasının müdiri

12.

Əyyub Salah oğlu Quliyev

 

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının Planetlər və kiçik səma cisimləri şöbəsinin baş elmi işçisi

13.

Vaqif Sabir oğlu Quliyev

 

AMEA-nın müxbir üzvü, Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunun baş elmi işçisi

14.

Məsumə Hüseyn qızı Məmmədova

 

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun 15 saylı şöbəsinin müdiri

15.

İslam İsrafil oğlu Mustafayev

 

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Radiasiya Problemləri İnstitutunun Enerjiqənaətedici radiasiya prosesləri laboratoriyasının müdiri

16.

Qeylani Minhac oğlu Pənahov

 

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Maye və qaz mexanikası şöbəsinin müdiri

17.

Rövşən Əlifağa oğlu  Bəndəliyev

 

riyaziyyat elmləri doktoru, AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Riyazi analiz şöbəsinin baş elmi işçisi

18.

Rasim Baba oğlu Cabbarov

 

fizika elmləri doktoru, AMEA-nın Fizika İnstitutunun Bionanostrukturlar fizikası laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi

19.

Natiq Hacı oğlu Cavadov

 

texnika elmləri doktoru, Milli Aerokosmik Agentliyin baş direktoru

20.

Elçin İman oğlu Cəfərov

 

fizika elmləri doktoru, AMEA-nın Fizika İnstitutunun Kvant informatikası laboratoriyasının rəhbəri

21.

Tokay Məhərrəm oğlu Hüseynov

 

biologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Biofizika İnstitutunun  Ekoloji biofizika laboratoriyasının rəhbəri

22.

Vüqar Elman oğlu İsmayılov

 

riyaziyyat elmləri doktoru, AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Funksiyalar nəzəriyyəsi şöbəsinin müdiri

23.

Nəriman Zeynalabdı oğlu İsmayılov

 

fizika elmləri doktoru, AMEA-nın Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının Qalaktikalar və ulduzəmələgəlmə prosesləri şöbəsinin müdiri

24.

 Kərim Quli oğlu Qasımov

 

biologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Biofizika İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini

25.

Yusif Soltan oğlu Qasımov

 

riyaziyyat elmləri doktoru, Azərbaycan Universitetinin elmi işlər üzrə prorektoru

26.

İlqar Qürbət oğlu Məmmədov

 

riyaziyyat elmləri doktoru, AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun İdarəetmənin riyazi məsələləri laboratoriyasının rəhbəri

27.

Ədalət Soltan oğlu Səmədov

 

texnika elmləri doktoru, Milli Aviasiya Akademiyasının tədris işləri üzrə prorektoru

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015