AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

İnformasiya texnologiyaları üzrə elmi şura

 1.      

Rasim Məhəmməd oğlu Əliquliyev

 akademik, AMEA-nın vitse-prezidenti, sədr

 2.      

Ələkbər Əliağa oğlu Əliyev

texnika elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasının müdiri, sədr müavini

 3.      

Rəşid Qurbanəli oğlu Ələkbərov

texnika üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun texnologiyalar üzrə direktor müavini, elmi katib

 4.      

Fikrət Əhmədəli oğlu Əliyev

akademik, Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru

 5.      

Əli Məmməd oğlu Abbasov

akademik, AMEA-nın müşaviri

 6.      

Rafiq Əziz oğlu Əliyev

AMEA-nın müxbir üzvü, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin MBA və BBA proqramının direktoru

 7.      

Kamil Rəcəb oğlu Aydazadə

AMEA-nın müxbir üzvü, Bakı Dövlət Universitetinin İnformatika kafedrasının müdiri

 8.      

Məsumə Hüseyn qızı Məmmədova

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun 15 saylı şöbəsinin müdiri

 9.      

Ramiz Məhəmməd oğlu Alıquliyev

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun 13 saylı şöbəsinin müdiri

10.    

İqbal Alıcan oğlu Babayev

texnika elmləri doktoru, Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin sədr müavini

11.    

Natiq Hacı oğlu Cavadov

texnika elmləri doktoru, Milli Aerokosmik Agentliyin baş direktoru

12.    

Havar Əmir oğlu Məmmədov

texnika elmləri doktoru, Bakı Mühəndislik Universitetinin rektoru

13.    

Akif Şamil oğlu Süleymanov

texnika elmləri doktoru, Azərbaycan Texnologiya Universitetinin rektoru

14.    

Valeh Azad oğlu Mustafayev

texnika elmləri doktoru, Sumqayıt Dövlət Universitetinin İnformatika kafedrasının müdiri

15.    

Qəmbər Ağaverdi oğlu Quliyev

texnika elmləri doktoru, AMEA-nın “Kibernetika” Elmi İstehsalat Birliynin direktoru

16.    

Nadir Bafadin oğlu Ağayev

texnika elmləri doktoru, Milli Aviasiya Akademiyası Aerokosmik informasiya sistemləri kafedrasının professoru

17.   

Məhəmməd Aydın oğlu Əhmədov

texnika elmləri doktoru, Sumqayıt Dövlət Universitetinin İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasının professoru

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015