AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Biologiya problemləri üzrə elmi şuranın tərkibi 

Akademik Cəlal Əliyev                               

sədr  - vəfat etmişdi

Akademik İradə Hüseynova                         

AMEA-nınMolekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun direktoru , sədr müavini

AMEA-nın müxbir üzvü
İbrahim    Əzizov

AMEA Botanika İnstitutunun Xloroplastların fotokimyası laboratoriyasının müdiri, sədr müavini 

AMEA-nın müxbir üzvü
Pənah Muradov

AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, elmi katib

Akademik Tariyel Talıbov

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunun direktoru

Akademik Məmməd Salmanov                           

AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun direktoru

AMEA-nın müxbir üzvü
Elşad Qurbanov

Bakı Dövlət Universitetinin Botanika kafedrasının müdiri(TN)

AMEA-nın müxbir üzvü
İlham Ələkbərov

AMEA-nın Zoologiya İnstitutunun direktoru

AMEA-nın müxbir üzvü
İlham Şahmuradov      

AMEA Botanika İnstitutunun Bioinformatika laboratoriyasının rəhbəri

AMEA-nın müxbir üzvü
Maqsud Qurbanov

AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının Bitkilərin mühafizəsivə monitorinqi laboratoriyasının baş elmi işçisi

AMEA-nın müxbir üzvü 
Validə Əli-zadə

AMEA-nın Botanika İnstitutunun direktoru

AMEA-nın müxbir üzvü
Zeynal Əkpərov

AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun direktoru

Biologiya üzrə elmlər doktoru
Arif Məmmədov

Azərbaycan Tibb Universitetinin Normal fiziologiya kafedrasının müdiri(SN)

Biologiya üzrə elmlər doktoru 
Canbaxış Nəcəfov 

Azərbaycan Tibb UniversitetininTibbi biologiya və genetika kafedrasının müdiri(SN)

Biologiya üzrə elmlər doktoru
Ədalət Fərəcov

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin İnsan və heyvan fiziologiyası kafedrasının müdiri (TN)

Biologiya üzrə elmlər doktoru
Fərzəli Ağamalıyev

Bakı Dövlət Universitetinin Onurğasızlar zoologiyası kafedrasının müdiri(TN)

Biologiya üzrə elmlər doktoru
Xudaverdi Qəmbərov

Bakı Dövlət Universitetinin Mikrobiologiya kafedrasının müdiri(TN)

Biologiya üzrə elmlər doktoru
Kərim Qasımov 

AMEA Botanika İnstitutunun Hüceyrənin tənzimləyici sistemləri laboratoriyasının rəhbəri

Biologiya üzrə elmlər doktoru
Mehman Axundov 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Elmi Tədqiqat Balıqçılıq İnstitutunun direktoru

Biologiya üzrə elmlər doktoru
Səftər Süleymanov

AMEA Botanika İnstitutunun Hüceyrənin membran sistemləri laboratoriyasının rəhbəri

Biologiya üzrə elmlər doktoru 
Səyyarə İbadullayeva 

AMEA Botanika İnstitutunun Etnobotanika laboratoriyasının rəhbəri

Biologiya üzrə elmlər doktoru
Ulduz Həşimova

 

AMEA-nın Fiziologiya İnstitutunun direktoru

Biologiya üzrə elmlər doktoru
Yaşar Feyziyev

AMEA Botanika İnstitutunun Fotobioenergetika laboratoriyasının rəhbəri

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Ələmdar Məmmədov

AMEA Botanika İnstitutunun Genomun quruluşu və ekspressiyası laboratoriyasının rəhbəri

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Rafiq Qayıbov 

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman AkademiyasınınÜmumi və idman fiziologiyası kafedrasının müdiri (AR Gənclər və İdman Nazirliyi)
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015