AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Texnika problemləri üzrə elmi şuranın tərkibi

Akademik Arif Paşayev

Milli Aviasiya Akademiyasının rektoru, sədr

AMEA-nın müxbir üzvü  
Afiq Həsənov

Milli Aviasiya Akademiyasının elmi işlər üzrə prorektoru, sədr müavini

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Sevda İbrahimova

Milli Avi­asiya Aka­de­miyasının Aerokosmik informasiya texnologiyaları və idarəetmə sistemləri kafedrasının dosenti, elmi katib

Texnika üzrə elmlər doktoru
Ağarəhim Rəhimov

Azərbaycan Texniki Universitetinin Televiziya və radio sistemlər kafedrasının müdiri 

Texnika üzrə elmlər doktoru
Arif Məmmədov 

Azərbaycan Texniki Universitetinin Tökmə və qaynaq istehsalı kafedrasının müdiri

Texnika üzrə elmlər doktoru
Arif Şərifov

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin elm və texnika işləri üzrə prorektoru

Texnika üzrə elmlər doktoru  
Bəxtiyar Əzizov

Milli Avi­asiya Aka­de­miyasının Ətraf mühitin aerokosmik monitorinqi kafedrasının professoru

Texnika üzrə elmlər doktoru
Əsgər Tağızadə 

Azərbaycan Texniki Universitetinin Avtomobil daşınmaları və yol hərəkətinin təşkili kafedrasının müdiri

Texnika üzrə elmlər doktoru  
Faiq İbadullayev 

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Bina və qurğuların istismarı və rekonstruksiyası kafedrasının professoru

Texnika üzrə elmlər doktoru
İradə Şirinzadə

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin İnşaat materialları kafedrasının müdiri 

Texnika üzrə elmlər doktoru
Həsən Hüseynov 

Azərbaycan Texniki Universitetinin Texnoloji komplekslər və xüsusi texnika kafedrasının müdiri

Fizika üzrə elmlər doktoru
Hüseyn Orucov                                    

Azərbaycan Texniki Universitetinin Elektronika kafedrasının müdiri

Texnika üzrə elmlər doktoru
İsmayıl İsmayılov

Milli Avi­asiya Aka­de­miyasının Aerokosmik informasiya texnologiyaları və idarəetmə sistemləri kaferdasının professoru

Texnika üzrə elmlər doktoru
Mustafa Mustafayev  

Milli Avi­asiya Aka­de­miyasının Tədrisin təş­kili və elmi kadr­ların ha­zırlığı ida­rəsinin rəisi

Texnika üzrə elmlər doktoru
Tahir Lazımov

Azərbaycan Texniki Universiteti Enerji təchizatı və elektrik izolyasiyası kafedrasının müdiri

Texnika üzrə elmlər doktoru
Tofiq Mansurov

Azərbaycan Texniki Universitetinin Çoxkanallı telekom­mu­nikasiya sistemləri kafedrasının müdiri

Texnika üzrə elmlər doktoru
Tofiq Rzayev

Azərbaycan Texniki Universitetinin Avtomatika və idarəetmə kafedrasının müdiri

Riyaziyyat  üzrə fəlsəfə doktoru
Gülgəzli Ələsgər

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Tətbiqi mexanika kafedrasının dosenti

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Yaqub Musayev

Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Universitetinin Materiallar müqa­viməti kafedrasının dosenti

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015