AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Torpaq və su ehtiyatlarının idarə edilməsi və ətraf mühitin mühafizəsi
problemləri üzrə elmi şuranın tərkibi

AMEA-nın müxbir üzvü
Amin İsmayılov

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun Torpaq informatikası laboratoriyasının rəhbəri, sədr

Akademik Məhərrəm Babayev

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun Torpaq genezisi, coğrafiyası və kartoqrafiyası laboratoriyasının rəhbəri, sədr müavini

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Afərin Həsənova

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun Torpaqların aqroekologiyası və bonitirovkası laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi, elmi katib 

Akademik İradə Hüseynova

AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun direktoru 

Akademik Ramiz Məmmədov

AMEA-nın Coğrafiya İnstitutunun direktoru

Akademik Urxan Ələkbərov

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının rektoru 

Texnika üzrə elmlər doktoru
Ağamir Həşimov 

Azərbaycan Hidromexanika və Meliorasiya Elm-İstehsalat Birliyinin baş direktoru

Texnika üzrə elmlər doktoru
Aytac Bədəlova 

Milli Aviasiya Akademiyasının Ətraf mühitin aerokosmik monitorinqi kafedrasının müdir müavini

Texnika üzrə elmlər doktoru
Bəhram Əliyev

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Hidrotexniki meliorasiya və hidrologiya kafedrasının professoru 

Aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru
Əlövsət Quliyev

AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun direktoru vəzifəsini icra edən

Texnika üzrə elmlər doktoru
Fəqan Əliyev

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Ekologiya mühəndisliyi kafedrasının müdiri 

Biologiya üzrə elmlər doktoru
Nəriman İsmayılov 

AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun Ekoloji mikrobiologiya laboratoriyasının rəhbəri 

Aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru
Ramiz Quliyev

Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Texniki İnventarlaşdırma Mərkəzinin direktoru 

Coğrafiya üzrə elmlər doktoru
Rza Mahmudov

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Elmi Tədqiqat Hidrometeorologiya İnstitutunun direktoru 

Coğrafiya üzrə elmlər doktoru
Şövqi Göyçaylı

Bakı Dövlət Universitetinin Coğrafi ekologiya kafedrasının müdir 

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Firuzə Sultanzadə

Təhsil Nazirliyinin Respublika Ekoloji Tərbiyə və Tərbiyəçilik Mərkəzinin direktoru 

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
İlham Bayramov

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aparatının rəhbəri 

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Nəsrəddin Bəşirov

Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya Elm-İstehsalat Birliyinin Suvarma   laboratoriyasının müdiri

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Seymur Səfərli
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aparatının Bitkiçilik şöbəsinin müdir müavini                                                   
Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015