AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Yer elmləri üzrə problem şurası

1.

İbrahim Said oğlu Quliyev

akademik, AMEA-nın vitse-prezidenti, sədr

2.

Fəxrəddin Əbülfət oğlu Qədirov

akademik, AMEA-nın Neft və Qaz İnstitutunun direktor vəzifəsini icra edən, sədr müavini

3.

Reyhan Cavad qızı Qasımova

texnika üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Yer Elmləri Bölməsinin elmi katibi, elmi katib

4.

Ramiz Mahmud oğlu Məmmədov

akademik, AMEA-nın Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun direktoru

5.

Rauf Hacı oğlu Qardaşov

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Xəzər dənizinin monitorinqi şöbəsinin rəhbəri

6.

Qərib İsaq oğlu Calalov

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Neft və Qaz İnstitutunun Lay sistemlərinin hidroqazdinamikası şöbəsinin rəhbəri

7.

Qalib Məmməd oğlu Əfəndiyev

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Neft və Qaz İnstitutunun Müasir qazmanın nəzəri və tətbiqi problemləri şöbəsinin rəhbəri

8.

Qeylani Minhac oğlu Pənahov

AMEA-nın müxbir üzvü,  AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Maye və qaz mexanikası şöbəsinin  müdiri

9.

Qurban Cəlal oğlu Yetirmişli

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Baş direktoru

10.

Dadaş Ağa Cavad oğlu Hüseynov

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini

11.

Abdulvahab Şərif oğlu Muxtarov

geologiya-mineralogiya elmlər doktoru, AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutunun Geotermiya şöbəsinin rəhbəri

12.

Məqsəd Hüseyn oğlu Qocamanov

coğrafiya elmlər doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Geodeziya və kartoqrafiya kafedrasının  müdiri

13.

Tofiq Rəşid oğlu Əhmədov

geologiya-mineralogiya elmlər doktoru, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Geofizika kafedrasının professoru

14.

Qulam Rüstəm oğlu Babayev

yer elmləri doktoru, AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutunun Seysmologiya və seysmik təhlükə şöbəsinin rəhbəri

15.

Nazim Əjdər oğlu İmamverdiyev

geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Faydalı qazıntılar kafedrasının professoru

16.

Nail Teyyub oğlu Mərdanov

texnika üzrə fəlsəfə doktoru, “AZERKOSMOS” ASC-nin Yer müşahidəsi peykləri üzrə satış və biznes əməliyyatları departamentinin direktoru

17.

Aytac Nəzif qızı Bədəlova

texnika elmləri doktoru, Milli Aviasiya Akademiyasının Ətraf mühitin aerokosmik monitorinqi kafedrasının müdiri

18.

Əsgər Səməd oğlu Məmmədov

coğrafiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Hidrometeorologiya kafedrasının professoru

19.

Səid Həsən oğlu Səfərov

coğrafiya elmlər doktoru, AMEA-nın Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun İqlim və aqroiqlimşünaslıq şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

20.

Surxay Həsən oğlu Səfərov

coğrafiya elmlər doktoru, Milli Aviasiya Akademiyasının Ətraf mühitin aerokosmik monitorinqi kafedrasının professoru

21.

Nazim Şəkər oğlu Hüseynov

texnika elmləri doktoru, Milli Aviasiya Akademiyasının Aviasiya meteorologiyası kafedrasının müdiri

22.

Umayra Rauf qızı Tağıyeva

coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin  Hidrometeorologiya Departamentinin direktoru

23.

Nazim Aslan oğlu Vəliyev

texnika üzrə fəlsəfə doktoru, Azər­baycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm və texnika şöbəsinin rəisi

24.

Elçin Bağır oğlu Bağırov

geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidentinin müşaviri

25.

Rafiq Tofiq oğlu Səfərov

yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutunun Müasir geodinamika və kosmik geodeziya şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

26.

Səbinə Eldar qızı Kazımova

geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələ ocaqlarının dinamikası şöbəsinin rəhbəri

27.

Zaur Tahir oğlu İmrani

coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Turizm və rekreasiya şöbəsinin müdiri

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015