AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Tarix problemləri üzrə elmi şuranın tərkibi

AMEA-nın müxbir üzvü
Şahin Mustafayev  

AMEA-nın Şərqşünaslıq İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, sədr

Akademik Nailə Vəlixanlı

AMEA-nın Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin direktoru, sədr müavini

Tarix üzrə elmlər doktoru
Maisə Rəhimova

AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun direktoru, sədr müavini

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Əfşan Şəfiyeva  

AMEA  Şərqşünaslıq İnstitutunun  İran tarixi və iqtisadiyyatı şöbəsinin böyük elmi işçisi, elmi   katib 

Akademik İsmayıl Hacıyev

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin sədri

Akademik Teymur Bünyadov

AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Tarixi etnoqrafiya şöbəsinin müdiri

AMEA-nın müxbir üzvü
Fəridə Məmmədova

AMEA Tarix İnstitutunun Azərbaycanın tarixi coğrafiyası şöbəsinin müdiri

AMEA-nın müxbir üzvü
İlyas Babayev  

AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Azərbaycanın antik dövr arxeologiyası şöbəsinin müdiri

AMEA-nın müxbir üzvü
Nərgiz Axundova  

AMEA-nın İctimai Elmlər Bölməsinin akademik-katibi vəzifəsini icra edən

AMEA-nın müxbir üzvü 
Yaqub Mahmudov 

AMEA-nın Tarix İnstitutunun direktoru

Tarix üzrə elmlər doktoru
Firdovsiyyə Əhmədova

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Tarix kafedrasının müdiri

Tarix üzrə elmlər doktoru 
İradə Bağırova

AMEA Tarix İnstitutunun Qafqaz tarixi şöbəsinin müdiri  

Tarix üzrə elmlər doktoru
Kərim Şükürov

AMEA Tarix İnstitutunun  Azərbaycanın demoqrafiyası şöbəsinin müdiri

Tarix üzrə elmlər doktoru
Məryəm Seyidbəyli 

AMEA-nın Elm Tarixi İnstitutunun direktoru vəzifəsini icra  edən

Tarix üzrə elmlər doktoru
Musa Qasımlı 

AMEA-nın Dünya Siyasəti İnstitutunun direktoru vəzifəsini icra edən

Tarix üzrə elmlər doktoru
Oqtay Sultanov 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Tarix fakültəsinin dekanı

Tarix üzrə elmlər doktoru
Solmaz Rüstəmova-Tohidi 

AMEA Şərqşünaslıq İnstitutunun İranın tarixi və iqtisadiyyatı şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

Tarix üzrə elmlər doktoru
Şahin Fərzəliyev 

AMEA Tarix İnstitutunun “Dərbənd tarixi” elmi-tədqiqat bölməsinin rəhbəri

Tarix üzrə elmlər doktoru
Tarix  Dostiyev  

AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Orta əsrlər arxeologiyası şöbəsinin müdiri

Tarix üzrə elmlər doktoru
Tofiq Mustafazadə

AMEA Tarix İnstitutunun Ümumi tarix şöbəsinin müdiri

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Azad Rzayev 

Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin dekanı

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Cəbi Bəhramov

AMEA-nın Tarix İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Fərda Əsədov 

AMEA Şərqşünaslıq İnstitutunun Ərəb ölkələrinin tarixi və iqtisadiyyatı şöbəsinin müdiri

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Rauf Məlikov 

“Azərbaycan Milli Ensiklopediyası”  Elmi Mərkəzinin Azərbaycan tarixi, ümumi tarix, arxeologiya və etnoqrafiya redaksiyasının müdiri

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015