AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Sənətşünaslıq və memarlıq problemləri üzrə elmi şuranın tərkibi

AMEA-nın müxbir üzvü
Ərtegin Salamzadə   

AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun direktoru, sədr

Memarlıq üzrə elmlər doktoru
Nərgiz Abdullayeva

Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Kulturologiya kafedrasının professoru, sədr müavini 

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru
Vidadi Qafarov

AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun Teatr, kino və televiziya şöbəsinin müdiri vəzifəsini icra edən, elmi katib

AMEA-nın müxbir üzvü
R
əna Məmmədova                              

AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun İncəsənətin qarşılıqlı əlaqələri şöbəsinin müdiri 

AMEA-nın müxbir üzvü
Zemfira Səfərova

AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun Azərbaycan musiqi tarixi və nəzəriyyəsi şöbəsinin müdiri  

Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru
Gülnaz Abdullazadə 

Bakı Musiqi Akademiyasının elmi işlər üzrə prorektoru 

Memarlıq üzrə elmlər doktoru
Ramiz Əbdülrəhimov

Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Memarlıq kon­struksiyaları və abidələrin bərpası kafedrasının professoru  

Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru
Rəna Abdullayeva

AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun Estetika və informasiya mədəniyyəti şöbəsinin müdiri 

Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru 
Sevil Fərhadova

AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun Muğamşünaslıq şöbəsinin müdiri

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru
Akif Quliyev 

Azərbaycan Milli Konservatoriyasının təhsil işləri üzrə prorektoru

Memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru
Fərhad Mollazadə

Azərbaycan Memarlar İttifaqının vitse-prezidenti 

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru 
Rafiq Quliyev

“Azərbaycanfilm” kinostudiyasının rejissoru

Memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru
Rahibə Əliyeva

AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun Memarlıq abidələrinin qorunması və bərpası problemləri şöbəsinin müdiri

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Validə Məmmədova

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin  tədris işləri üzrə prorektoru     

Kulturologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Vüqar Kərimli  

AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun elmi katibi 

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru
İnarə Məhərrəmova 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Musiqişünaslıq kafedrasının müdiri 

Xalq rəssamı Fuad Salayev

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının prorektoru

 

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015