AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

İctimai elmlər üzrə problem şurası

1.

Nərgiz Çingiz qızı Axundova

akademik, AMEA-nın Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun  Azərbaycanın erkən orta əsrlər tarixi (III-XI əsrlər) bölməsinin  müdiri, sədr

2.

İlham Ramiz oğlu Məmmədzadə

fəlsəfə elmləri doktoru, AMEA-nın Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun direktoru, sədr  müavini

3.

Şölət Əlövsət oğlu Zeynalov

fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun Davamlı inkişafın fəlsəfi sosiologiyası şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, elmi katib

4.

Şahin Məcid oğlu Mustafayev

akademik, AMEA-nın Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini

5.

Akif Fərhad oğlu Musayev

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun  Postkonflikt ərazilərin bərpası elmi mərkəzinin rəhbəri

6.

Zəhmət Əbülfət oğlu Şahverdiyev

AMEA-nın müxbir üzvü, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasının müdiri

7.

Müşviq Cəmil oğlu Atakişiyev

iqtisad elmləri doktoru, AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun Xidmət sahələrinin inkişafı problemləri şöbəsinin müdiri

8.

İradə Səyid qızı Bağırova

tarix elmləri doktoru, AMEA-nın Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Qafqaz tarixi şöbəsinin müdiri

9.

Tofiq Teyyub oğlu Mustafazadə

tarix elmləri doktoru, AMEA-nın Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Beynəlxalq münasibətlər tarixi şöbəsinin müdiri

10.

Əliağa Əyyub oğlu Məmmədli

antropologiya elmləri doktoru, AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun nəzdində Antropologiya mərkəzinin  rəhbəri

11.

Habil Surxay oğlu Qurbanov

hüquq elmləri doktoru, AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun Konstitusiya hüququ şöbəsinin baş elmi işçisi

12.

Eynulla Yadulla oğlu  Mədətli

tarix elmləri doktoru, AMEA-nın Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini 

13.

Nəcəf Ələsgər oğlu Müseyibli

tarix elmləri doktoru, AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini

14.

Ramilə Bəhlul qızı Dadaşova

siyasi elmlər doktoru, AMEA-nın Qafqazşünaslıq İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini

15.

Rasim Mizi oğlu  Ağasıyev

hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun Əcnəbilərin hüquqları və miqrasiya şöbəsinin müdiri

16.

Sübhan Fərmayıl oğlu Əliyev

hüquq elmləri doktoru, AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun Dövlət və konstitusiya hüququ şöbəsinin müdiri

17.

Nazim Kazım oğlu Əliyev

hüquq elmləri doktoru, AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun Cinayət hüququ və cinayət prosesi şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

18.

Füzuli Məhəmməd oğlu Qurbanov

fəlsəfə elmləri doktoru, AMEA-nın Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun İdrak nəzəriyyəsi şöbəsinin müdiri

19.

Arzu Əşrəf qızı Hacıyeva

fəlsəfə elmləri doktoru, AMEA-nın Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun Fəlsəfə və ictimai fikir tarixi şöbəsinin müdiri

20.

Hidayət Fərrux oğlu Cəfərov

tarix elmləri doktoru, AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun  Eneolit və tunc dövrü arxeologiyası şöbəsinin müdiri

21.

Ramiz Məmmədəli oğlu Sevdimalıyev

siyasi elmlər doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının professoru

22.

Rafael Musa oğlu Həsənov

sosiologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Sosiologiya kafedrasının müdiri

23.

Əmir İbrahim oğlu Əliyev

hüquq elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin dekanı

24.

Rəcəb Zakir oğlu Rəhimli

siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Dövlət qulluğu və kadr siyasəti kafedrasının müdiri

25.

Anar Camal oğlu İsgəndərov

tarix elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika kafedrasının müdiri

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015