AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

  Pedaqogika və psixologiya problemləriüzrə elmi şuranın tərkibi

Pedaqogika üzrə elmlər doktoru
İntiqam Cəbrayılov

Təhsil Problemləri İnstitutunun Təhsilin nəzəriyyəsi şöbəsinin müdiri, sədr

Hüquq üzrə elmlər doktoru
Qulu Novruzov

Təhsil Problemləri İnstitutunun direktoru, sədr müavini

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Əli-Paşa Zeynalov

Təhsil Problemləri İnstitutunun Təhsil üzrə elmi tədqiqatların əlaqələndirilməsi şöbəsinin müdiri, elmi katib

Pedaqogika üzrə elmlər doktoru
Akif Abbasov

Təhsil Problemləri İnstitutunun elmi katibi

Pedaqogika üzrə elmlər doktoru
Əjdər Ağayev

Qafqaz Universitetinin İbtidai sinif müəllimliyi kafedrasının müdiri 

Pedaqogika üzrə elmlər doktoru
Fərrux Rüstəmov

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Pedaqoji fakültəsinin dekanı

Pedaqogika üzrə elmlər doktoru
Gülnar Hüseynzadə

Azərbaycan Dillər Universitetinin Linqvodidaktika kafedrasının müdiri

Pedaqogika üzrə elmlər doktoru
Hümeyir Əhmədov

Təhsil Problemləri İnstitutunun Elmi pedaqoji kadrların hazırlığı şöbəsinin müdiri 

Pedaqogika üzrə elmlər doktoru
Ləzifə Qasımova 

Bakı Dövlət Universitetinin Pedaqogika kafedrasının müdiri

Pedaqogika üzrə elmlər doktoru
Oruc Həsənov

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun rektoru 

Pedaqogika üzrə elmlər doktoru
Müdafiə Mahmudov

Təhsil Problemləri İnstitutunun Müəllim hazırlığının kurikulumu şöbəsinin müdiri    

Pedaqogika üzrə elmlər doktoru
Piralı Əliyev 

Təhsil Problemləri İnstitutunun Təhsilin idarə olunması və iqtisadiyyatı şöbəsinin müdiri 

Psixologiya üzrə elmlər doktoru
Ramiz Əliyev 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Ümumi psixologiya kafedrasının müdiri 

Pedaqogika üzrə elmlər doktoru
Rüfət Hüseynzadə 

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Pedaqogika kafedrasının müdiri

Pedaqogika üzrə elmlər doktoru
Seyidağa Həmidov

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Riyaziyyat və onun ibtidai kursunun nəzəri əsasları kafedrasının müdiri

Pedaqogika üzrə elmlər doktoru
Yəhya Kərimov

Təhsil Problemləri İnstitutunun elmi məsləhətçisi 

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru
Asif Hacıyev

Təhsil Problemləri İnstitutunun Dərslik və dərs vəsaitlərinin metodologiyası şöbəsinin müdiri

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru
Ənvər Abbasov

Təhsil Problemləri İnstitutunun direktor müavini 

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru
Dilqəm Quliyev

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının idman işləri üzrə prorektoru

Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Rəna İbrahimbəyova 

Bakı Dövlət Universitetinin Gender və tətbiqi psixologiya kafedrasının müdiri 

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015