AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

Kimya elmləri üzrə problem şurası

1.

Dilqəm Bəbir oğlu Tağıyev

 

akademik, AMEA-nın birinci vitse-prezindeti, sədr

2.

Akif Şıxan oğlu Əliyev

 

kimya elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Nanoelektrokimya və elektrokataliz laboratoriyasının müdiri, sədr müavini

3.

Vüsalə Asim qızı Məcidzadə

 

kimya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Nanoelektrokimya və elektrokataliz laboratoriyasının böyük elmi işçisi, elmi katib

4.

Məhəmməd Baba oğlu Babanlı

 

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini

5.

Hafiz Mütəllim oğlu Əlimərdanov

 

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun Neft-kimya sintezi şöbəsinin müdiri

6.

Qüdrət İsfəndiyar oğlu Kəlbəliyev

 

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Kimyəvi və ekoloji proseslərin modelləşdirilməsi və texnologiyası şöbəsinin müdiri

7.

Eldar Bahadır oğlu Zeynalov

 

AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Nanokarbon katalizatorları iştirakında hidrogen peroksidlə oksidləşmə laboratoriyasının müdiri

8.

İbrahim Qərib oğlu Məmmədov

 

kimya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrasının müdiri

9.

Hikmət Camal oğlu İbrahimov

 

texnika elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun direktor müavini

10.

Əfsun Rəzzaq oğlu Sucayev

 

kimya elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Əli Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini

11.

Asif Nəsib oğlu Məmmədov

 

kimya elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Dəmir  və  titan  tərkibli  filiz  xammalının  emalı laboratoriyasının müdiri

12.

Etibar Hümmət oğlu İsmayılov

 

kimya elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Metal-üzvi birləşmələr  əsasında nanokatalizatorlar laboratoriyasının müdiri

13.

Səfa İslam oğlu Abbasov

 

kimya elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun Heterogen kataliz laboratoriyasının müdiri

14.

Vaqif Malik oğlu Əhmədov

 

kimya elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Nanokompozit katalizatorlar laboratoriyasının müdiri

15.

Ələkbər Ağasəf oğlu Həsənov

 

texnika elmləri doktoru, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Neft-kimya texnologiyası və sənaye ekologiyası kafedrasının müdiri

16.

Gülbəniz Siyavuş qızı Muxtarova

 

kimya elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun Neftlərin tədqiqi və yağların alınma texnologiyası laboratoriyasının müdiri

17.

Nizami  Allahverdi oğlu Zeynalov 

 

kimya elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Nanostrukturlaşdırılmış metal-polimer katalizatorları laboratoriyasının müdiri

18.

Füzuli Əkbər oğlu Nəsirov

 

kimya elmləri doktoru, AMEA-nın Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun Polifunksional kompleksonlar və metalkompleks birləşmələr laboratoriyasının müdiri

19.

Nəcəf Tofiq oğlu Qəhrəmanov

 

kimya elmləri doktoru, AMEA-nın Polimer Materialları İnstitutunun Polimerlərin mexaniki-kimyəvi modifikasiyası və emalı laboratoriyasının müdiri

 

    

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015