AZƏRBAYCAN                RESPUBLİKASI
ELMİ TƏDQİQATLARIN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ ŞURASI

İqtisadiyyat problemləri üzrə elmi şuranın tərkibi 

AMEA-nın müxbir üzvü 
Akif Musayev

Vergilər Nazirliyi Vergi siyasəti məsələləri üzrə nazirin müşaviri, sədr

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 
Samirə Ağayeva

AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun Demoqrafiya və iş qüvvəsinin təkrar istehsalı problemləri şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, elmi katib

AMEA-nın müxbir üzvü
Əli Nuriyev

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Geostrateji Araşdırmalar Mərkəzinin müdiri

İqtisad üzrə elmlər doktoru
Cəmilə Namazova  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadi təhlil və audit kafedrasının professoru

İqtisad üzrə elmlər doktoru
Hacıağa Rüstəmbəyov

Bakı Dövlət Universitetinin  Dünya iqtisadiyyatı kafedrasının müdiri

İqtisad üzrə elmlər doktoru
İbad Abbasov  

Biznes Universitetinin rektoru

İqtisad üzrə elmlər doktoru
İsa Alıyev

AMEA-nın Azad Həmkarlar İttifaqının sədri

İqtisad üzrə elmlər doktoru
Qəzənfər Süleymanov

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Maşınqayırma sənayesinin iqtisadiyyatı və menecment kafedrasının müdiri

İqtisad üzrə elmlər doktoru
Qorxmaz İmanov

AMEAİdarəetmə Sistemləri İnstitutunun Fazi iqtisadiyyat laboratoriyasının rəhbəri

İqtisad üzrə elmlər doktoru
Məyiş Əhmədov

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İqtisadiyyatın tənzimlənməsi kafedrasının müdiri

İqtisad üzrə elmlər doktoru
Murad Tağıyev

Bakı Dövlət Universitetinin Riyazi iqtisadiyyat kafedrasının professoru

İqtisad üzrə elmlər doktoru
Müşfiq Atakişiyev

Elm və Təhsil MərkəziTəfəkkür Universitetinin rektoru

İqtisad üzrə elmlər doktoru
Ramiz İsgəndərov

Azərbaycan Texniki Universitetinin Sənaye iqtisadiyyatı və menecment kafedrasının müdiri

İqtisad üzrə elmlər doktoru
Rasim Nəbiyev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “İqtisadi nəzəriyyə-2” kafedrasının professoru

İqtisad üzrə elmlər doktoru
Rəna Sultanova

AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun Regional iqtisadiyyat və təbii sərvətlərdən istifadə problemləri şöbəsinin müdiri

İqtisad üzrə elmlər doktoru
Tərbiz Əliyev

AMEA Elmi İnnovasiyalar Mərkəzinin Tədris-təhsil mərkəzinin direktoru

İqtisad üzrə elmlər doktoru
Tofiq Hüseynov

AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun Sənaye siyasəti və investisiya problemləri şöbəsinin müdiri

İqtisad üzrə elmlər doktoru 
Vahid Novruzov

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının sədri 

İqtisad üzrə elmlər doktoru
Vilayət Vəliyev

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 
Allahyar Muradov  

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini 

Copyright © AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, 2015